Thư của Hiệu trưởng

Thưa Quý Vị,

Sự nghiệp giáo dục đào tạo trong mọi thời đại luôn đòi hỏi tạo ra những con người nhân bản , tài đức vẹn toàn. Với mục đích “ Vì lợi ích trăm năm trồng người” và phát huy truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, sự ra đời của Trường Duy Tân Phú Yên là một sự tiếp nối và cũng là nguyện vọng, tâm huyết của chúng ta.Nhưng đây chỉ là một khởi điểm góp phần cho một tiến trình đào tạo nhân tài cho Tỉnh nhà và Đất Nước.

Sự phát triển về quy mô và hiệu quả chất lượng của Trường Duy Tân Phú Yên còn đang rộng mở ở phía trước. Để đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện “ Trí lực kết hợp thể lực và đạo đức, công việc hết sức cần thiết hiện nay là quy hoạch cơ sở hạ tầng cho nhà trường phải mang tính đón đầu và dọn đường cho quy hoạch đào tạo từng bước phát triển”.

Sự ra đời Trường Duy Tân Phú Yên được đông đảo Quý Vị trong và ngoài nước đồng tâm ủng hộ, chính quyền quê nhà hỗ trợ, bạn bè bốn phương có kiến thức, có khả năng giúp đỡ. Sự nhiệt tâm trên, chẳng những là chất xúc tác mà còn là một phần nội lực để nhà Trường phát triển không ngừng.

Thành công buổi ban đầu là động lực để chúng ta không ngừng phấn đấu vươn lên. Hy vọng trong tương lai sẽ phổ biến và phát triển Hệ thống giáo dục Duy Tân lớn mạnh về cả quy mô đào tạo ở cấp Cao Đẳng, Đại Học và quy mô mạng lưới không những ở tại Phú Yên mà còn ở các địa phương khác. Trường sẽ hoạt động theo tôn chỉ: “ Duy Tân phát triển trên căn bản tài năng và đạo đức”.