Sứ mệnh của trường Duy Tân

Mục đích của trường Duy Tân là phát triển tri thức, tình cảm, thể chất,khả năng giao tiếp xã hội, và các giá trị đạo đức cho các em, cũng như đồng hành cùng cha mẹ các em trong bước đường nuôi dạy các em trở thành những công dân tốt của xã hội. 

Nhà trường rất vui mừng khi gia đình đã lựa chọn trường Duy Tân là nơi để gửi con em mình. Các cháu đang được gửi vào một môi trường giáo dục lành mạnh, tiên tiến, an toàn và luôn được dạy dỗ đầy đủ cũng như được phát triển toàn diện về trí, thể, mỹ và giao tiếp xã hội. Ở Duy Tân, các vị là một phần của kỉ nguyên giáo dục mới của tỉnh nhà Phú Yên.

Nhà trường luôn đảm bảo rằng:

Thứ nhất, nhà trường luôn nhớ rằng các bậc cha mẹ mới chính là các nhà giáo dục đầu tiên của con em mình. Điều thứ hai, nhà trường luôn tập trung vào phát triển trí tuệ của các em, và luôn làm điều đó với mục đích đạo lý.

Để đạt được những mục đích hoàn hảo này là cả một tiến trình dài, thậm chí chúng tôi không chắc chắn 100%  sẽ thành công, nhưng nhà trường luôn cho rằng dạy và học là cả một quá trình tiến bộ dần dần qua từng bước thực hành và củng cố. Để đạt tới thành công, những đóng góp của cha mẹ các em là một phần không thể thiếu. vì vậy nhà trường rất mong phụ huynh liên lạc với nhà trường khi có bất kì câu hỏi hay điều gì quan tâm.