Giá trị cốt lõi

Tất cả học viên, đặc biệt là trẻ em, có khả năng phát triển tốt nhất trong một môi trường học tập tích cực, được quan tâm, truyền cảm hứng và có quy cũ.

Xây dựng một nền giáo dục tập trung vào sự phát triển trí tuệ và nhân cách, cũng như việc truyền thụ kiến ​​thức và thông tin.

Trong nền giáo dục toàn cầu ngày nay chúng ta có thể nhận thấy nhiều nguyên tắc và sự thực hành mẫu mực được thiết lập nên bởi sự kết hợp giữa những giá trị   của  các nền văn hóa khác nhau. Trong số những giá trị này, chúng tôi quan tâm đến:

  • Tình yêu và sự tôn trọng người khác (đặc biệt là trẻ em) không phân biệt giới tính, chủng tộc, hoặc tín ngưỡng.
  • Vị tha
  • Rộng lượng
  • Trách nhiệm
  • Ứng xử có đạo đức

Các chương trình giáo dục được cung cấp sẽ được thực hiện phù hợp tuyệt đối với những chuẩn mực về nguyên tắc và thực hành của nền giáo dục quốc tế.